Verandering en evolutie zijn onvermijdelijk. De grenzen tussen woon-en werkomgeving vervagen. Huiselijke elementen doen hun intrede op kantoor en vice versa. Bij Bulo zijn we ervan overtuigd dat veranderingen een uitdaging zijn om onze horizonten te verruimen, te innoveren en te inspireren.

Anderzijds zijn er waarden die bij Bulo onveranderd blijven. Creatie is en blijft de motor van ons bedrijf. Bulo brengt meubelen die meer bieden dan de invulling van louter functionele vereisten en die bijdragen tot de kwaliteit van de leef-en werkomgeving. Wij geloven dat design een inspirerende werkvorm is waarin je je kennis, creativiteit en enthousiasme kwijt kan met een grote dosis fun. Onze producten worden steeds gemaakt met respect voor mensen, materialen, het milieu en vakmanschap. Bovendien is de link met fabricage vlakbij: in het atelier in Mechelen-Noord worden alle meubelen met kennis en liefde voor het vak gemaakt. Ook op maat.